آسان نیاوردم به دست

 

 

کلیک برای وبلاگ اصلی (علی میرزائی سراینده ی یاس سفید)

 

تا که عشق تو مرا بر دل نشست

بار عشقت شانه هایم را شکست

بس جوانی می کنم در پیری ام

نزد پیران آبرو رفتم ز دست

با خیالت عشق بازی می کنم

از شراب لعل لب های تو مست

گو ئیا آغشته با جان و تنم

بوده عشق پاکت از روز الست

خوب می دانی تو ای یاس سفید

"من تو را آسان نیاوردم به دست"

می سرایم گر که شعر ِجان گداز

حاصل عشق (رها)غم بود و هست

علی میرزائی(رها)

/ 0 نظر / 34 بازدید