# شعرمعاصر

پس چرافریاد

لطفاًبرای ورودبه وبلاگ جدیدآدرس زیرراکلیک فرمایید: (علی میرزایی سراینده ی یاس سفید) عمرمرطوب زمان باشد لحظه های عمرمی لغزنداندرناکجاآباد روح هم ازماگریزان می رود. آن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید