شعری کوتاه به مناسبت تولدحضرت علی و"روزپدر"

 

شمع وچراغ مردم ایران علی، علی است

صبح امیدو فصل بهاران علی، علی است

ورد زبان ما همه جا صبح تا به شام
 
«روز پدر» امیرامیران علی، علی است.

 

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید