پسورد لازم نیست

پَسوُرد لازم نیست

توصاحب خانه ی قلب منی یاس سفید من

ورودت را به قلبم نازنین پسورد لازم نیست

ز چشمان تو می خوانم امید دل پیامت را

پیامک دادنت را هم دگر کیبوُرد لازم نیست

منم رایانه ای برنامه ریزی گشته ی چشمت

اگر پُستی تو بگذاری برایم وُرد لازم نیست

به دیدار تو می آیم ولی آهسته آهسته

برای دیدنت جمبُو جت و کُنکُورد لازم نیست

بود قلب (رها) کلکسیونی از تصاویرت

برای این نمایشگاه وال و بوُرد لازم نیست

علی میرزائی(رها) 

/ 0 نظر / 25 بازدید