یک رباعی درجواب رباعی اقای حسینی مود

جناب آقای حسینی مود شاعرتوانا،دلسوخته ودردآشنای خراسان

رباعی زیرراسرودند وضمن این که بنده ی کم بضاعت را

شاعر(یاس سفید)خطاب فرمودند برایم فرستادند.

   یک یاس بده سه یاس مهمانم باش

   یک عمرفقط سپاس  مهمانم باش

   دارائی من یک دل ویران شده است

   دراین دل آس وپاس مهمانم باش

متقابلا رباعی زیررادرجوابشان سرودم وفرستادم

   دارائی توهردوجهان می ارزد

   ویرانی دل کون ومکان می ارزد

   آن آسی وپاسی دل ویرانت

   دانی که به صدگنج نهان می ارزد؟

/ 2 نظر / 22 بازدید
علی

باسلام خیلی عالی بود هردو بزرگوار خیلی خوب سرودید.

عندلیب

با درود و مهر و سپاس .پیشاپیش" بهاران خجسته باد"[گل]