یک دوبیتی به مناسبت میلادامام محمدتقی(ع)

 

تقی ماشیعیان رانورعین است


کنار جدخود در کاظمین است


حریم وهم حرم درشهر مشهد
 
زمیلاد تقی در زیب وزَین است

/ 0 نظر / 23 بازدید