درسینه ام فریاد نیست

از فغان لبریزم و در سینه ام فریاد نیست

در دل پر درد جای کینه و بیداد نیست

مرغک بی آشیان را در قفس سر زیر پر

بهر صیدش احتیاج دانه وصیاد نیست

گر که در جمعیت هر نوع حیوان بنگری

بر خلاف نوع انسان یک نفر شیاد نیست

کی کند قاچاق حیوان شیشه وافیون و بنگ؟

نیک بنگر بین آن ها یک نفر معتاد نیست

جانوران در زیست گاه خود عروسی می کنند

لانه شان از حمله ی دشمن ولی بر باد نست

حفظ قانون حقوق جانوران تا با خداست

حاجت هم دردی یک جانی جلاد نیست

تا که خسرو ها در این دنیا جهان داری کنند

فرق، بین توپ و تانک و تیشه ی فرهاد نیست

گر که خصلت های انسانی شعار خود کنیم

ای (رها)در این جهان کس را دل ناشاد نیست

/ 0 نظر / 24 بازدید