به مناسبت تولد(سوفیا)

کلیک برای ورودبه وبلاگ جدید(علی میرزایی سراینده ی یاس سفید)

 

به مناسبت تولد«سوفیا»یک شنبه8/12/1389

 

گوهری گوهر   دگر   دارد       کزدل تنگ غصه  بردارد

گوهری کرده ام چه شبهایی       گوهری راکه این ثمردارد

دخترم کوصدف که تا  بیند        صدفی را که این گهردارد

درغلطان بحرغم     بودی        شهره عشقت به بحروبردارد

ناخدابوده ای و    کشتیبان        سفری را که  صد سمردارد

دخترت راتو  ناخدایی کن        تاخدا بر سرت  نظر   دارد

«سوفیا»کوچکت صدف گردد   چو«وحیدی»به سرپدردارد

دخترم درامورصابر باش         هر صباحی غمی  دگردارد

قصه غصه ها  شود آخر         هر شبی هم زپی  سحردارد

درغیاب  شما  عزیز انم          پدرت هم دو  چشم  تر دارد

طبع من می سرایداین میلاد      سیلی   ازاشک دربصردارد

گر«رها»راچنین رهابینی        آه صبح  و شبم    اثر  دارد  

/ 0 نظر / 23 بازدید