در غم استاد کسائی

نی نوازی سپیده ی میرزائی در آمفی تآتر دانشکده ی ادبیات دانشگاه مشهد

 

 استاد کسائی                  علی میرزائی (رها)

 

ای نی نواز کشور ایران کسائی جان

تاج هنر را گوهر رخشان کسائی جان

پر محتوا ، کم  ادعا  بین هنر مندان

بودی نماد و اسوه ی انسان کسائی جان

عمر گران خویش را صرف هنر کردی

سر خم نکردی پیش این و آن کسائی جان

در خانه ات بودی تو شمع محفل یاران

از هر دیاری داشتی مهمان کسائی جان

هر نی نوازی کو در ایران صاحب نام است

پرورده ای او را تو در دامان کسائی جان

دانش سرای آدمیت شد سرای تو

با آن سه تار و نای و آن عرفان کسائی جان

در اصفهان ماندی صفای شهر خود بودی

حب وطن بودی ترا زیمان کسائی جان

زاینده رود اصفهان با رفتنت خشکید

دیگر نمی جنبد مَنار اسان کسائی جان

نقش جهان بی تو ندارد رونقی دیگر

با چل ستون شد بی ستون ایوان کسائی جان

نصف جهان دارد ترا چون جان در آغوشش

کل جهان در ماتمت گریان کسائی جان

بی ناله ی جان سوز نایت ای مه خوبان

باشد (رها) راهر کجا زندان کسائی جان

سروده ی علی میرزائی(رها) 26/3/1391 مشهد

/ 0 نظر / 23 بازدید