میلاد سروده ی علی میرزایی به مناسبت میلادحضرت رسول(ص)ومیلادحضرت صادق(ع)

کلیک برای ورودبه وبلاگ جدید(علی میرزایی سراینده ی یاس سفید)

میلادرسول(ص)وجعفر(ع)آمد

صد باغ  و بهار ا زدر  آمد

یک درّیتیم   بی  صدف بین

بر عالم  کون   برتر   آمد

انگشتربی نگین دین   را

از عرش یگانه  گوهر آمد

بگشود زپای  برده ها  بند

دوران  ستمگری   سرآمد

برچید بساط  ظلم و  بیداد

چون حکم  جهاد  اکبرآمد

ازجانب حق رسول او را

چون فاطمه بنت اطهر آمد

آن کس که رسول مادرش خواند

از بهر علی(ع)،همسرآمد

بعد ازحسنین زباغ زهرا

نه شاخه ی گل زنو برآمد

صادق(ع)که گلی است خود ازین باغ

برتارک دین چوافسر آمد

یک جرعه بزن زجام میلاد

باشدکه«رها»غمت سرآمد

/ 1 نظر / 23 بازدید
وحید

تبارک الله حاج اقا[تماس]