دل می طبد

برای وبلاگ علی میرزائی (سراینده ی یاس سفید کلیک کنید)
امشب دلم ز دست خودم هم گرفته است
سر تا سر وجود مرا غم گرفته است

آمد نگار و دیر نپایید و زود رفت
دل از فراق اوست که ماتم گرفته است

آن شبنمم که جای به دامان گل نداشت
خارم دلم بهانه ی شبنم گرفته است

دل می طپد به سینه و لرزان چو جام گل
گویی هراس زلزله ی بم گرفته است

راهم به باغ یاس سفیدم گرفته اند
گویی خدا بهشت از آدم گرفته است

شب را "رها"امید سحر نیست بعد ازین
دنیا ببین که بوی جهنم گرفته است

علی میرزائی"رها"

/ 1 نظر / 71 بازدید