امید و عشق

امید و عشق

حکایت من و باغ و چمن تمام نشد

زبان به کام کشیدم سخن تمام نشد

به باغ آمده بودم به دیدن گل ها

خزان به باغ زد و کار من تمام نشد

هنوز عشق تو از دل نرفته یاس سفید

امید و عشق من از سوختن تمام نشد

دریغ و درد که صد گل به بوستان بودند

سخن ز یاسمن و نسترن تمام نشد

به شهر خویش غریبم (رها)و دلتنگم

هنوز حسرت آن سیمتن تمام نشد

علی میر زائی(رها)

/ 0 نظر / 4 بازدید