استقبال ازشعر که مَلوچْ استادسعیدعندلیب به عنوان که مَلوسْ سروده ی علی میرزایی

 

کلیک برای ورودبه وبلاگ جدید(علی میرزایی سراینده ی یاس سفید) ازسال58تا سال65بااستادسعیدعندلیب همکاربودیم وهر دودبیرآموزش وپرورش

بیرجندسال65به مشهدمقدس منتقل شدم وتا کنون ازدیدارشا ن محروم بوده ام .

البته بااشعارشان آشنابودم.اخیراً شعرکه (ملوچ)به لهجه شیرین بیرجندی رادر

در وبلاگشان دیدم(که ملوچ) به لهجه ی مهمویی در55کیلومتری شمال شرق بیرجند

(که ملوس) است .بااین انگیزه شعربلند که ملوس رابه لهجه ی زیبای مهمویی سرودم

    طی چند دهه ی  گذشته( مجموعه ی یاس سفید) را   بیشتر درقا لب غزل

سروده ام که درجایی منتشر نشده است.فقط تعداد معدودی از دوستانم از این مجموعه

آگاه بودند.ازجمله زنده یادان اقایان استاد عبدالحسین فرزین واستاد معاضدی که گه گاهی

دربیرجندباهم جلسات شعرخوانی داشتیم.وچندنفرد یگرازدوستانم که هنوزسایه ی آنها

برسرمن است جناب فرزین تاکید برانتشاراین مجموعه داشتند.ومن آنراسزاوارانتشار

نمی دانستم. بالاخره تصمیم گرفتم این مجموعه رابه تدریج وبه یاری خدادر وبلاگم

منتشرکنم.هرچندقابل انتشار نباشد!تاچه قبول افتدوچه درنظرآید.

    درباره ی شعرکه مَلوسْ پس از انتشارتوضیح خواهم داد.   

/ 1 نظر / 28 بازدید
فيروز عليميرزايي

سلام استاد گرامي از اشعارت خوشم امد ما طايفه عيميرزايي در سرخس هستيم بسيار بزرگ اميدوارم هر كجا هستي موفق باشيد. من كارمند نفت پلايشگاه خانگيرانم