بهانه تویی

بهانه تویی

زبان شعر ِمرا نازنین بهانه تویی

حلاوت و نمک ِشعر ِعاشقانه تویی

حکایت من و شب های تارِتنهایی

حدیث درد و غم ِتوست تا فسانه تویی

ز آتشی که ز عشقت به جان فتاد مپرس

هنوز شعله ی این عشق را زبانه تویی

چه حاجتی به بهار و گل و گلستانم

مرا بهار و گل و بلبل و ترانه تویی

حباب بر سر ِموجم به بحر غم هایت

به هر طرف که نگه می کنم کرانه تویی

(رها) نه گنج ِفراغی نه کنج ِغم داری

ز چشم یار فتادی و بی نشانه تویی

علی میرزائی(رها)

/ 0 نظر / 36 بازدید