یاس سفید شعرهای علی میرزایی

لطفاً آدرس وبلاگ اصلی(علی میرزایی سراینده ی یاس سفید)رادرپست ثابت کلیک کنید

اعتباری داشتم
نویسنده : علی میرزایی - ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱
 

 

روزگاری من به چشمت اعتباری داشتم

حشمت و جاه و دل امید واری داشتم

در هوایت می پریدم چون گلی وا می شدی

در خزان عمر گر بودم بهاری داشتم

با همه بیگانه بودی لیک با من آشنا

آشیان در باغ تو بر شاخساری داشتم

بوی عطر غنچه هایت یاس خوشبوی سفید

در تنم پیچیده و صبر و قراری داشتم

لحظه ای غافل نبودی از من ای سرو سهی

سر به پایت می نهادم غمگساری داشتم

درد پنهان ترا می خواندم از چشمان تو

گاه گاهی چشم های اشکباری داشتم

بی محابا دل نمی بستی به باغ و باغبان

می دویدی سوی من تا با تو کاری داشتم

این تو و این باغیان و این من و کنج قفس

یاد ایامی که جا در کوهساری داشتم

رفت و آمد های من شد ما یه ی بی مهریت

چون که از هر رفت و آمد انتظاری داشتم

گر به کویت آمدم بسیار از شوق تو بود

زان همه عزت کجا من فکر خواری داشتم

این شکایت ها(رها)دارد ز ایام از تو نیست

گر ندارم آن چه را من روزگاری داشتم

علی میرزائی-مشهد مقدس