یاس سفید شعرهای علی میرزایی

لطفاً آدرس وبلاگ اصلی(علی میرزایی سراینده ی یاس سفید)رادرپست ثابت کلیک کنید

به خدامی سپارمت
نویسنده : علی میرزایی - ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٦
 

ای مایه ی امیدزبس دوست دارمت                        «علی میرزایی»

هرلحظه ای به دل غمی از نوگذارمت

جانم به سوخت گربه جوانی زآتشت

باورمکن که دست زدامن به دارمت

گرمرده باشم وتوبه بالین من رسی

ازجای خویش خیزم ودربرفشارمت

ای سرو من به پای توافتاده ام اران

تاچون نسیم دست به گردن درارمت

من درقفس اسیروتوپروازمی کنی 

بانازمی روی که به شیون بیارمت

دراین قفس چنان به زنم بال وپرکه تا

آیی به رحم و برسربالینم آرمت

ترسم که دیرآیی واشکی نماندم

تاسربه ره گذارم واشکی به بارمت

من هم چو «شهریار»ایاگلبن«رها»

باری چومی روی به خدامی سپارمت«1»

«1»استقبال غزل استاد«شهریار»به مطلع

«دیرامدی که دست زدامن  ندارمت

جان مژده داده ام که چوجان دربرارمت»

خدای رحمتش کناد