گردیده به جمع قریه هاماه منیر

ازهمت مردمان سخت کوش بود

آن  مردم  با فراست  و با  تدبیر

_______________________

برای ورود به وبلاگ جدیدکلیک کنید

(علی میرزایی سراینده ی یاس سفید)                   گل زعفران