یاس سفید شعرهای علی میرزایی

لطفاً آدرس وبلاگ اصلی(علی میرزایی سراینده ی یاس سفید)رادرپست ثابت کلیک کنید

اردیبهشت
نویسنده : علی میرزایی - ساعت ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٧
 

مه اردیبهشت ازآن هوالطفی دگردارد

که یک گل را زفروردین به دامن بیشتردارد

بودیاس سفیدآن گل که دراین ماه می روید

که هرسالی زسال پیش عطری تازه تردارد

زبوی دل نوازش روزوشب بلبل درافغان است

ولی ازناله ی بلبل کجااین گل خبردارد

زبوی غنچه هایش ازنسیم صبح پرسیدم

تبسم کردودیدم دردهان خون جگردارم

ازآن امیدوارم من به وصل این گل خوشبو

که آه نیمه شب ازسینه ی سوزان اثردارد

مشوراضی که درحسرت بمیردبلبل دلخون

که درکنج قفس عمری زغم سرزیرپردارد

مه اردیبهشت است وبه هرسوگلبنان بسیار

چه سازم چون که بریک گل دل خونم نظردارد

بهاردیگران راگل فراوان است ومحنت کم

بهارم چون به یک گل می شوداین دردسردارد

پریدم گرکه گاهی درهوای این گل زیبا

بلرزیدوبمن گفتابروکاین ره خطردارد

اگرشرطی نداردچیدن گل باغبانش را

دریغاای«رها»کزبهرمن صد تا اگردارد