یاس سفید شعرهای علی میرزایی

لطفاً آدرس وبلاگ اصلی(علی میرزایی سراینده ی یاس سفید)رادرپست ثابت کلیک کنید

خدا پشت و پناه همه ی ما-علی میرزایی
نویسنده : علی میرزایی - ساعت ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٥
 

هرچه بینم دراو   خدا    بینم      کی خودم را ازاو  جدا بینم

جلوه گاه خداست این عالم       همه جاخانه ی خدا   بینم

اوبه ظرف زمان نمی گنجد       گه به طورش گهی حرابینم

قدرت   کردگاری  او      را        متجلی   زهر گیاه      بینم

چون به درگاه اوروم عشق        بهر هر درد خود دوا    بینم

یاد او می دهد صفا دل را         دردل خود  از او  صفا بینم

همه هیچندوجمله سرگردان      چون که  هر چیزرافنابینم

اوفقط واجب الوجوداست او      که جهان راازاو به پابینم

مهربانی ولطف وبخشش را       غیردرگاه او   کجا    بینم

روزگاری  به   درد جانکاهی        این دل خویش مبتلابینم

ای خدا چاره سازمشکل من     تا«رها» را زغم رها   بینم