یاس سفید شعرهای علی میرزایی

لطفاً آدرس وبلاگ اصلی(علی میرزایی سراینده ی یاس سفید)رادرپست ثابت کلیک کنید

یک رباعی درجواب رباعی اقای حسینی مود
نویسنده : علی میرزایی - ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
 

جناب آقای حسینی مود شاعرتوانا،دلسوخته ودردآشنای خراسان

رباعی زیرراسرودند وضمن این که بنده ی کم بضاعت را

شاعر(یاس سفید)خطاب فرمودند برایم فرستادند.

   یک یاس بده سه یاس مهمانم باش

   یک عمرفقط سپاس  مهمانم باش

   دارائی من یک دل ویران شده است

   دراین دل آس وپاس مهمانم باش

متقابلا رباعی زیررادرجوابشان سرودم وفرستادم

   دارائی توهردوجهان می ارزد

   ویرانی دل کون ومکان می ارزد

   آن آسی وپاسی دل ویرانت

   دانی که به صدگنج نهان می ارزد؟