یاس سفید شعرهای علی میرزایی

لطفاً آدرس وبلاگ اصلی(علی میرزایی سراینده ی یاس سفید)رادرپست ثابت کلیک کنید

پس چرافریاد
نویسنده : علی میرزایی - ساعت ٥:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٢٩
 

لطفاًبرای ورودبه وبلاگ جدیدآدرس زیرراکلیک فرمایید:

(علی میرزایی سراینده ی یاس سفید)

عمرمرطوب زمان باشد

لحظه های عمرمی لغزنداندرناکجاآباد

روح هم ازماگریزان می رود.

آن جاکه داردوعده ومیعاد.

لحظه های واپسین پوچیم،پوچ،

هیچیم،هیچ.

پس چه می ماند زماجزهیچ؟

مشت خاکی درمسیرباد.!

پس چرابیداد؟

پس چرافریاد؟