یاس سفید شعرهای علی میرزایی

لطفاً آدرس وبلاگ اصلی(علی میرزایی سراینده ی یاس سفید)رادرپست ثابت کلیک کنید

استقبال ازشعر که مَلوچْ استادسعیدعندلیب به عنوان که مَلوسْ سروده ی علی میرزایی
نویسنده : علی میرزایی - ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
 

 

کلیک برای ورودبه وبلاگ جدید(علی میرزایی سراینده ی یاس سفید) ازسال58تا سال65بااستادسعیدعندلیب همکاربودیم وهر دودبیرآموزش وپرورش

بیرجندسال65به مشهدمقدس منتقل شدم وتا کنون ازدیدارشا ن محروم بوده ام .

البته بااشعارشان آشنابودم.اخیراً شعرکه (ملوچ)به لهجه شیرین بیرجندی رادر

در وبلاگشان دیدم(که ملوچ) به لهجه ی مهمویی در55کیلومتری شمال شرق بیرجند

(که ملوس) است .بااین انگیزه شعربلند که ملوس رابه لهجه ی زیبای مهمویی سرودم

    طی چند دهه ی  گذشته( مجموعه ی یاس سفید) را   بیشتر درقا لب غزل

سروده ام که درجایی منتشر نشده است.فقط تعداد معدودی از دوستانم از این مجموعه

آگاه بودند.ازجمله زنده یادان اقایان استاد عبدالحسین فرزین واستاد معاضدی که گه گاهی

دربیرجندباهم جلسات شعرخوانی داشتیم.وچندنفرد یگرازدوستانم که هنوزسایه ی آنها

برسرمن است جناب فرزین تاکید برانتشاراین مجموعه داشتند.ومن آنراسزاوارانتشار

نمی دانستم. بالاخره تصمیم گرفتم این مجموعه رابه تدریج وبه یاری خدادر وبلاگم

منتشرکنم.هرچندقابل انتشار نباشد!تاچه قبول افتدوچه درنظرآید.

    درباره ی شعرکه مَلوسْ پس از انتشارتوضیح خواهم داد.