یاس سفید شعرهای علی میرزایی

لطفاً آدرس وبلاگ اصلی(علی میرزایی سراینده ی یاس سفید)رادرپست ثابت کلیک کنید

ابیات جالب
نویسنده : علی میرزایی - ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٩
 

تک بیتهای جالب ازدیگران:

گیرم که خلق رابه فریبی فریفتی

باانتقا م دست طبیعت چه می کن

-------------------------------

بساط عمر نیرزد به ارزش چید ن

چه چیدنی است که باید نچیده برچینی

-----------------------------------

بردوستان رفته چه افسوس می خوری؟

ما هم مگر جوازاقامت گرفته ایم

-------------------------------------

بس که بد می گذرد زند گی اهل جهان

مردم ازعمرچه سالی گذردعید کنند

--------------------------------------

چون زدیارکافران عشق مرااسیرکرد

مثل روان عاشقان صاف ولطیف وساده ام